Rorets pomaga dzieciom w Tanzanii

Większość dzieci na świecie nie jest taka szczęśliwa jak nasze. Często nawet ich najbardziej podstawowe potrzeby nie zostają zaspokojone. Dla nas w Rörets naturalnym jest aby w miarę możliwości pomagać tym ludziom na wszystkie możliwe sposoby. Pomaganie może pomóc nam zrozumieć jak poważnym problemem jest brak żywności, czystej wody czy opieki zdrowotnej.

 

Szkoła Podstawowa w SINI Hargushay

Nasza spółka matka Sinituote Oy jest w trakcie budowy szkoły podstawowej w miejscowości Gendabi w Tanzanii. Budowę rozpoczęto w 2007 roku i będzie ona trwała 10 lat. Celem jest stworzenie szkoły dla 1000 uczniów oraz zakwaterowania dla nauczycieli. Oprócz budowy szkoły, Sinituote przyczyni się także do zagwarantowania podręczników oraz mundurków szkolnych. Ponadto dla 10 najlepszych uczniów przewidziane są stypendia, które po opuszczeniu Sini Hargushay, pomogą im łatwiej podjąć naukę na wyższych szczeblach edukacji.