Kontakty


Rörets Polska Spółka z o.o.
62-045 Pniewy
ul. Wiśniowa 6
tel. 061/29 10 917
fax 061/29 10 933
kom. 601 468 623
e-mail: rorets@rorets.com.pl

DYREKTOR – CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Karoń
karonr@rorets.com.pl

Z-CA DYREKTORA DS. PRODUKCJI
Roman Górecki
goreckir@rorets.com.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Łączkowska
laczkowskak@rorets.com.pl

KSIĘGOWOŚĆ
Barbara Hasior
hasiorb@rorets.com.pl

SALES MANAGER
Katarzyna Wojtczak
wojtczakk@rorets.com.pl

EXPORT MANAGER
Leszek Stefaniak
stefaniakl@rorets.com.pl

SPECJALISTA DS.MARKETINGU
Iwona Ratajczak
ratajczaki@rorets.com.pl

DZIAŁ CELNY
Andrzej Dolata
dolataa@rorets.com.pl

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
Anna Miałkas
mialkasa@rorets.com.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
Kamila Skóra
skorak@rorets.com.pl

ZAOPATRZENIOWIEC
Magdalena Kawa
kawam@rorets.com.pl

KONTROLA JAKOŚCI
Przemysław Ratajczak
ratajczakp@rorets.com.pl

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
Elżbieta Matuszak
matuszake@rorets.com.pl

Wiktoria Cichawa
cichawaw@rorets.com.pl

GŁÓWNY MECHANIK
Sławomir Czapczyk
czapczyks@rorets.com.pl

SPECJALISTA DS. AUTOMATYKI
Michał Szymkowiak
szymkowiakm@rorets.com.pl

SPECJALISTA DS. BUDOWY MASZYN I UTRZYMANIA RUCHU
Karol Jandy
jandyk@rorets.com.pl